Dr. Abimael Guzman'ın Hayatını Korumak İçin Acil Enternasyonal Komite
BCM-IEC, Old Gloucester Street London WC1N 3XX, UK Phone/Fax: +44 (20) 7482 0853 E-mail:iec_cie@hotmail.com http://www.csrp.org/iec
International Emergency Committee to Defend the Life of Dr. Abimael Guzmán
Acil Enternasyonal Komite 7. Delegasyonu Peru`da Basın Açıklaması esnasında

7. AEK DELEGASYONU LİMA`DA BASIN KONFERANSINDA
PERU - MART 29, 2001
7. Delegasyon Üyeleri(Soldan Sağa): Haluk Gerger [Turkey], Padma Ratna Tuladhar [Nepal], Jaime Bonilla [Colombia], Peter Erlinder [United States], Heriberto Ocasio [United States], Juan José Landinez [Colombia], José Enrique González Ruiz [México]

BASIN AÇIKLAMASI 27. Mart 2001

ENTERNASYONAL DELEGASYON DR. GUZMAN`I GÖRMEK İÇİN PERU`DA

Dr. Abimael Guzman`ın Hayatını Korumak İçin Acil Enternasyonal Komite Londra Bürosu, şu anda çok önemli bir delegasyonun Lima`da Peru Hükümetinden Doktor Guzman`la görüşme talebinde bulunmakta olduğunu duyurur. Dr. Guzman, Başkan Gonzalo olarak da tanınmaktadır, Peru`daki Halk Savaşının önderidir ve sekiz yılı aşkın süredir mutlak tecrit hapsinde tutulmaktadır. Avukatlar, doktorlar, ailesi, arkadaşları ve herhangi bir basınla ilişkisine asla izin verilmemektedir. Her defasında Dr. Guzman adına konuşan hükümet onun adına konuşmayı bırakmak ve kendisine serbest konuşma imkanı tanımalıdır.

7. AEK Delegasyonu`nun en temel amacı, siyasi amaçlı, insanlık dışı ve illegal sekiz yıllık mutlak tecritine bir son verdirmek, hükümeti Dr. Guzman`a serbestçe televizyon kanalında kendisini ifade etme hakkına imkan tanımaya zorlamaktır. Delegasyon aynı zamanda Yoldaş Feliciano olarak da tanınan Oscar Ramirez Durand için de girişimde bulunacak ve Peru makamlarından politik tutsakların muamelesine ilişkin ulusal ve enternasyonal kurallara riayet etmesini talep edecek.

Bu amaçla şu anda Lima`da bulunan Delegasyon, Kolombiya, Meksika ve ABD`den yüksek derecede tanınmış avukatlardan, Türkiye ve Kolombiya`dan üniversite profesörleri, ABD`den bir doktor ve Nepal eski sağlık ve çalışma bakanından oluşmaktadır.

Delegasyon Lima`ya 25 Mart Pazar ve 26 Mart Pazartesi ulaşır ulaşmaz doğruca Dr. Guzman`ı görme talebi için Peru Adalet Bakanlığına gitti. Günlerce Lima`da kalacak delegasyon, mahkemesi ve gördüğü muamele bugün Peru` da illegal ve insanlık dışı muameleye tabi tutulan 4000`in üzerinde politik tutsağın durumuna örnek olan Dr. Guzman`ın mutlak tecritini kırmaya çalışacaktır.

1992`de Dr. Guzman`ın yakalanmasından 1995`e kadar AEK, Peru otoritelerin O`nu öldürmesini engellemek ve haksız ve insanlık dışı tecritini sona erdirmek için Peru`ya altı enternasyonal delegasyon gönderdi. Tüm delegasyonlar dünyanın dört bir yanından insanın desteğini aldı. Bu 7. Delegasyon Fujimori-Montesinos rejiminin yıkılmasının ardından oluşturuldu ve aynı şekilde dünyanın her yanında halkın desteğini kazandı. Acil Enternasyonal Komite ABD tarafından kontrol edilen Peru Rejiminde herhangi temel bir değişimin olamayacağına ve gelecek seçimlerde kim seçilirse seçilsin fark olmayacağına inanıyor. Fakat Peru bugünkü siyasi-ekonomik istikrarsızlığın AEK 7. Delegasyonunun çalışmaları için yeni imkanlar yaratmaktadır.

7. AEK Delegasyonu

Dr. Juan José Landinez, Kolombiya Politik tutsakların avukatı, Temmuz 1995`deki 6. AEK Delegasyonunun üyesi
Dr. Jaime Bonilla-Godoy, Kolombiya Politika, Ekonomi Profesörü ve Çoğrafya; AEK Organizatörü
Dr. Enrique Gonzalez, Meksika Avukat, Amerikan Hukukçular Birliğinin eski başkanı.
Padma Ratna Tuladhar, Nepal Eski Sağlık ve Çalışma Bakanı; Nepal Parlamentosunun bir üyesi; Nepal`de İnsan Haklarını Koruma Forumu`nun Başkanı; AEK`in Güney Asya Koordinatörü
Dr. Haluk Gerger, Türkiye Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Gazeteci. Ekim 1993`deki AEK delegasyonunun üyesi. Türkiye İnsan Hakları Derneği (İHD) Kurucusu Birleşmiş Milletler Örgütleri Dünya Federasyonu Yürütme Komitesi Üyesi(UN)
Prof. Peter Erlinder, ABD Dr. Abimael Guzmán`ın uluslararası iki avukatından biri. Bir önceki üç ayrı AEK Delegasyonunun üyesi. Eski Ulusal Avukatlar Barosu Başkanı (NLG)- ABD
Dr. Heriberto Ocasio, ABD Doktor, AEK Çalışanı, Eylül 1992`deki AEK 1. Delegasyonunun Üyesi

 
Dr. Abimael Guzman'ın Hayatını Korumak İçin Acil Enternasyonal Komite BCM-IEC, Old Gloucester Street London WC1N 3XX, UK Phone/Fax: +44 (20) 7482 0853 E-mail:iec_cie@hotmail.com http://www.csrp.org/iec

Acil Enternasyonal Komite' nin 7. Delegasyonu bu sabah Lima`da bir Basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 9 Televizyon kanalı (3' ü uluslararası alanda tanınmış olmak üzere) ve çok sayıda yazılı medya mensubu hazır bulundu. Delegeler aşağıdaki açıklamayı okuyup ve basından gelen soruları cevapladılar. Delegeler akşam otel odalarındaki televizyonda basın toplantısını izlediklerini bildirdi. Yakın zamanda Delegasyonun çalışmaları hakkında yeni bilgiler bekliyoruz. Hatırlatma: Limada bulunan Delegasyonun masrafları için acilen bağışa ihtiyaç var.(Lütfen AEK'ye ödenebilinir olması için çeklerinizi ''IEC'' olarak yazınız).

Peru Halkına Mesaj Lima, 29 Mart 2001

Tarihi, gelenekleri ve görenekleriyle bizde hayranlık uyandıran Peru halkına en sıcak selamlarımızı iletiyoruz. Burada bulunmamız, insanlığa önemli katkılarda bulunmuş bir ulus karşısındaki derin saygının ifadesidir.

Acil Enternasyonal Komite`nin bu yedinci delegasyonu daha öncekiler gibi çok önemli bir göreve sahiptir: Dr. Abimael Guzman Reinoso ve El Callao Hapishanesi'ndeki, diğer siyasi tutsakların ağır tecrit altındaki hapis koşullarına son verdirmek. Aynı zamanda bizler Peru hapishanelerindeki bütün politik tutukluların karşı karşıya kaldıkları muamelelerden derin kaygı duymaktayız.

Dünyanın tüm parçalarında pekçok insan delegasyonumuzun çabalarını dikkatle izlemektedir. Burada bulunmamız Peru halkının içişlerine karışmak için değil, tam tersine yaşayan her kişinin bedel ödenerek elde edilmiş insan haklarının en temel ilkelerinden yararlanmasına hizmet etmektir

Hiç kimse Dr. Guzman gibi, 8 yıl çok ağır ve acımasız koşullar altında ailesi, arkadaşları ve avukatlarıyla ilişkileri engellenerek dayanılmaz tecrit altında tutsaklığa tabi tutulmasın.

Şimdi, Fujimori ve Montesinos diktatörlüğü yıkılmışken politik tutsakların muamelesine ilişkin uluslararası standartların, insan hakları ihlallerini engelleme imkanı vardır. Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması, hapishanelere atılması ve insanlık gururları ile oynanması ve tıpkı Dr.Guzman`ın maruz kaldığı mutlak tecritin korkunç uygulanışı gibi.

Yeni gelişmeler, Peru otoritelerinin Dr. Guzman ve diğer politik tutsakların muamelesine ilişkin daha farklı bir politika hayata geçirmelerine fırsat tanımaktadır. Gerçekten Peru tekrar, bizimde Perulu siyasi tutsakların savunulması için yasal eylemlerimizi yönelttiğimiz İnter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu hukukuna döndü. Şimdi sorunların, Fujimori-Montesinos Diktatörlüğünün baskısı ve kurumsal şiddeti altında değil, uluslararası alandaki normlar çerçevesinde çözüleceği umudu bizleri cesaretlendiriyor.

Bu 7. ziyaretimizde Dr. Guzman`la görüşebilmek ve onun sağlık durumunu incelemek amacıyla sivil ve askeri kurumlarla görüştük, başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.

Dr. Guzman`ın sağlık durumu hakkında dünyanın dörtbir yanındaki endişe, Fujimori- Montesinos diktatörlüğünün O`nu tecritte tutup O`nun adına konuştuğunu iddia etmesinden daha önemlidir. Dr. Guzman`a atfedilen açıklamaların kendisinin herhangi bir baskı altında olmadan, doğrudan kitlesel medya önünde yapmadığı sürece hiçbiri kabul edilemez. Hiçbir hükümet kendi elinde tutsak olan mahkumun adına konuşma yetkisine sahip değildir. Hükümetin, Dr. Guzman`a uygulanan muamelelerin değişimine ilişkin iddialarının incelenmesi ve kontrol edilmesinin tek yolu Dr. Guzman`ın kendisinin bizzat açıklama yapmasından geçer.
Lima, 29 Mart 2001

AEK Delegasyonu'nun üyeleri
Jaime Bonilla-Ph.D. Kolombiya Üniversite Profesörü ve Uluslararası İnsan Hakları aktivisti
Prof. Peter Erlinder, ABD Hukuk Profesörü. Eski Ulusal Avukatlar Kurumu Başkanı (New York) Politik Özgürlüklerin Korunması İçin Ulusal Koalisyon`un Kurucusu (Washington) Saint Paul'da (Minnesota) William Mitchell Hukuk Kolejinde Profesör
Dr. Haluk Gerger, Türkiye Uluslararası İlişkiler araştırmacısı Gazeteci, ve Yazar. Türkiye İnsan Hakları Derneği (İHD) Kurucu Üyesi
Dr. Enrique Gonzalez, Meksika Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Profesörü, Meksika Ulusal Demokratik Avukatlar Cephesi ve Amerikan Jüriler Derneği üyesi
Dr. Juan José Landinez, Kolombiya İnsan Hakları ihlalleri davalarından savunma Avukatı
Heriberto Ocasio. Tıp Doktoru ABD Dr. Abimael Guzman'ın hayatını korumak için Acil Enternasyonal Komite'nin ABD'deki aktivisti
Padma Ratna Tuladhar, Nepal Eski Sağlık ve Çalışma Bakanı; Nepal Parlamentosunun bir üyesi; Nepal`de İnsan Haklarını Koruma Forumu`nun Başkanı, Nepal ''Demokrasiyi Savunma Hareketi''nin kurucusu