Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist   Maoist Parti Merkezi           

Çamurdan Ayaklı Kabadayı Ahmaklar
DARI İLE TÜFEĞİN GÜCÜNE KARŞI KOYAMAZLAR !

TKP/ML Maoist Parti Merkezi`den

İktidar sahibi asalakların haline bakın! 12 Eylül cuntasının kanlı süngüsü ile yazılıp, sandık başında dipçik zoru ile oylattırılan faşist anayasanın temin ettiği devlet terörü ve diktatörlük araçları bile, bu devletin sahibi komprador-feodal efendilerin huzur ve dirayetini tesise yetmiyor.

mecburuz ve gerçekten muktediriz biz kazanmaya;
öyleyse, göster cüretini
maoist devrim için savaşmaya!

TKP/ML Maoist Parti Merkezi`den

Kulak verin. Tarihin nabzı, bir kez daha, alabildiğine hızlanıyor... Tarihe yolu kim gösterecek, kim geçirecek zamana hükmünü!... Her yanımız bu sorunun yankısı ile çalkalanıyor.

Mevcut dünya düzeninin sahipleri ve yöneticileri bile, artık tarih nezdinde, toplumu yönetme iddia ve emellerinin, kokuşmuş bir cesed savunuculuğundan ibaret olduğunu gözlerden saklayamamanın derdi ile kıvranıyorlar. “Yeni dünya düzeni” teraneleri, bu dertlerinin dışa vuran tezahürüdür. Bu insan ve tabiat kıyımcısı mahluklara sormalı: “Eski” dünya düzeninde bu denli vahşet, ızdırap ve sefalet üretme hünerlerinden ötürü mü, kendilerine bir yeni “dünya düzenlemesi” fırsatı vereceğimizi zannediyorlar!

Bizi Hiçe Sayanlar Bilsin Bundan Böyle Herşey Biziz!...

Nisan 2001    TKP/ML Maoist Parti Merkezi`nden

Proleter Dünya Devrimi'nin boyuneğmez kızıl bayraktarı 1 Mayıs, bu sene yeni bir hışımla, dünyanın her bir köşesinde milyonlarca neferiyle muharebe meydanlarına seferber olacak! Birbirinin dilini bilmeyen ama aynı kaderi paylaşan dünya mazlumları, toptan, tek ağızdan, tek ve bir tek türküyü, ortak davalarının marşını gökkubbe altındaki tüm dosta, düşmana dinletecekler: "Yıkalım bu köhne düzeni, Biz başka alem isteriz!.. Bizi hiçe sayanlar bilsin, Bundan böyle herşey biziz!…"

Devrimin Zindanlardaki Tutsak Neferlerine Sahip Çıkalım !

TKP/ML Maoist Parti Merkezi Taraftarlarından

Hakim sınıfların, ülke çapındaki devrimci mücadeleye karşı müstahkem mevzi haline getirmeye çabaladıkları zindanlarda, devrimin düşman elindeki tutsak neferlerinin F tipi cezaevlerine karşı mücadelesi yeni bir safhaya girmiştir.

Şan Olsun Devrımcı Tutsakların Kahramanca Diranişi !

TKP/ML Maoist Parti Merkezi Taraftarlarından

Devrimci İşçilere, Köylülere, Gençlere, Aydınlara, İlericilere...
Onlardan Yana Olmayan Herkese...
VAR GÜCÜNÜZÜ,
ATEŞ YÜREĞİNİZİ,
SÜRÜN MIZRAĞIN UCUNA,
DEVRİMCİ TUTSAKLARI
BIRAKMAYACAĞIZ DÜŞMANA!
Faşist T.C. devleti her türlü infaz, işkence, dipçik ve polis copuyla teslim alamadığı devrimci tutsaklara karşı, tanklar, panzerler, kepçe ve helikopterlerin desteğinde aciz, korkak ve alabildiğine vahşice katliama girişti. Devrimci tutsaklar alınlarına kızıl bantları takarak faşist T.C.' ye karşı muharebe meydanında kendilerini siper ettiler. Hakim sınıflar aylardan beri F-Tipi hücrelere karşı süresiz açlık grevine ve ölüm orucuna yatan devrimci tutsakları, davalarından vazgeçirtmek ve diri diri beton hücrelere gömmek için hazırladıkları planlarını bugün katliamlarıyla hunharca gösterdiler.

ŞEHİT DÜŞEN DABK MİLİTANLARININ ANISINA

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST LENİNİST Maoist Parti Merkezi
tarafından

Aralık ve Ocak aylarında devrimci mücadele onbir yiğit neferini yitirdi. DABK militanlarından Hasan Ben, Hüseyin Demir, Erdoğan Karataş, Zilan, Emine Akyüz, Cemile Sevgül, Yazgül Kılıç, Yeter Koç, Hasan Toy, Ali Aksu ve Hıdır Topçu devletin silahlı güçlerinin yoğun takip ve kuşatma operasyonları sonucunda karşı karşıya kaldıkları elverişsiz koşullar içinde silah elde çarpışarak şehit düştüler. Anılarını, halk kitleleri ve devrim için savaşanlar ilelebet aziz tutacak!