Yaşasın  Çiang  Çing'in

Devrimci  Ruhu  ve  Cüreti

 

Refakat etti baharın gidişine rüzgarla yağmur,

Baharın dönüşünü kucaklar şimdi uçuşan kar.

Göğe tırmanan buz kaplı sarp kayada

Taze ve zarif bir çiçek açar.

 

Taze ve zarif, değil hasret sade kendi için bahara,

O hoşnut, gelen baharın habercisi olmaktan.

Açınca dağ çiçekleri tamamen

O da gülümseyecek aralarından.

 

(Erik Çiçeğine Kaside, Mao Zedung, Aralık 1961 )

 

5 Haziran 1991'de, Çin yöneticileri Çiang Çing'in öldüğünü ilan ettiler. Çiang Çing'in ölümü, gerici rejimin elinde on beş yıllık tutsaklığın ardından son derece şüpheli koşullar altında vukuu buluyor. Çiang Çing, 1966 yılında Mao Zedung tarafından Çin'de dizginlerinden boşandırılan yüz milyonlarca işçi, köylü ve devrimci aydının tarihsel hareketi Büyük Proleter Kültür Devrimi'nin yaşayan sembolüydü. Bu muhteşem hareket sırasında, Mao'nun diğer öndegelen takipçileri ile birlikte Çiang Çing, sosyalist Çin'i gerici kapitalist bir devlete dönüştürmeye çalışan kodamanlara ve emektar parti görevlilerine karşı halka önderlik etme cüretini gösterdi. On yıl süren bu destansı muharebe sırasında uzun zamandır kitlelere yasak ilan edilmiş kaleler fethedildi, ve proletarya tamamen farklı tipte bir toplumun filizlerini besleyip güçlen­dirdi. Çiang Çing bu muhteşem ilerlemelerin en ön safında yer almıştır, ve özellikle, bir zamanlar eski toplumu yüceltme rolünü oynayan Pekin Opera ve Balesinin, devrimci işçi ve köylülerin konu edildiği yepyeni bir sanata dönüştürülmesindeki önemli rolü ile tanınır.

 

Mao Zedung'un önderliği ve desteğiyle, Çiang Çing ve yoldaşları on yıl boyunca Çin'de kapitalizmin restorasyonunu önlemeyi başardılar. Ancak Mao Zedung'un ölümünden sadece bir ay sonra, Çin'deki sağcılar Mao'nun takipçilerini devirerek, Çiang Çing, Çang Çun-Çiao ve diğer öndegelen Maoistleri hapse attılar. 1981'deki mahkemesi sırasında Çiang Çing cüretkar bir şekilde, tutuklu sandalyesini, Çin'de işçi ve köylülerin hakimiyetinin başarılarını savunduğu, ve Mao'nun mirasını çiğneyen revizyonist gaspçıları mahküm ettiği bir halk kürsüsüne çevirdi. Bunu yaparken Çiang Çing, Çin'deki revizyonist darbeye karşı çıkan, ve Devrimci Enternasyonalist Hareket'in kurulmasıyla sonuçlanacak olan yeniden toparlanma sürecini başlatmış bulunan tüm dünyadaki gerçek Maoistler'in sesini dile getiriyor ve onları şevklendiriyordu. Uzun hapis hayatı boyunca Çiang Çing'i, DEH, kendi içimizden biri olarak görmüştür, bugün de bu devrimci kahramanın hayatını ve hatırasını anıyoruz.

 

Yaşamı boyunca Çiang Çing, eski toplumun bütün adaletsizlikleri ve eşitsizliklerinin amansız bir düşmanıydı. Daha da önemlisi, bütün hayatını, halk arasında yeni ilişkilerin yaşandığı yeni toplumun yaratılmasına adadı. Çiang Çing, sömürüyü mazur göstermeye çalışanların ebedi nefretini kazanmıştır, ki onlara göre en büyük ''suç'', siyasi iktidarı bir zamanlar ezilmekte olanların eline vermek, en büyük ''sağduyudan yoksunluk'' ise sınıfların olmadığı bir komünist toplum idealine sahip olmaktır. Çin'in yeni ağaları, rahat koltuklarına meydan okuyan bir kadım affedemezlerdi, ve kocasının, Mao Zedung'un, ''suçlarının'' cezasını dul karısına ödetme şeklindeki feodal geleneği yerine getirmeye kararlıydılar. Ama gericilerin ve dar kafalıların Çiang Çing'e atfettikleri ve ona saldırmak için hiçbir zaman başvurmaktan vazgeçmedikleri nitelikler, komünistlerin ve sınıf bilinçli proleterlerin her zaman aziz tutacağı niteliklerdir.

 

Çiang Çing, bugün Çin'i yöneten Teng Siao-ping gibi eli kanlı haydutların tahtlarından alaşağı edildiği günü gö­remeden, esaret altında öldü. Ama Çin proletaryası ve kitleleri hakimiyetlerini nihayet yeniden tesis etmeyi başar­dıklarında, yüreklerinde ve zihinlerinde, Çiang Çing'in anısı ve onun komünizm davası uğruna hayatı boyunca verdiği mücadelenin, mutlaka özel bir yeri olacaktır. O gün gelene dek, Yoldaş Çiang Çing'in geleneğin zincirlerine öfkeyle meydan okuyuşu, ve taviz vermeyen cüretkar devrimci ruhu, Bahar'ın habercisi olmaya her yerde devam etsin.

 

Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesi

8 Haziran1991

 

DEH Enformasyon Bürosu tarafından yayınlanmıştır:

BCM RIM, 27 Old Gloucester Street, London WCIN 3XX' U.K.

(Türkçe tercüme ve baskısı TKP/ML Maoist Parti Merkezi denetiminde hazırlanmıştır)