Madrid—31 Ekim 1991 Göstericiler “Madrid Komplosunu” lanetliyor!

GÖSTERİCİLER DEVRİM BAYRAĞINI YÜKSELTTİ,
"MADRİD KOMPLOSUNU" LANETLEDİ!

DEVRİMCİ ENTERNASYONALİST HAREKET (DEH) ENFORMASYON BÜROSU
tarafından 2 Kasım 1991'de duyurulan

BASIN AÇIKLAMASI

31 Ekim perşembe günü, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın çeşitli ülkelerinden gelen göstericiler İspanyol Sarayı'nın önünde devrim bayrağını yükselttiler, ve emperyalistlerin, gericilerin ve teslimiyetçilerin, Filistin halkının mücadelesini gömmek amacını güden “Madrid komplosunu lanetlediler. Pek çok keskin nişancı namlusunun kendileri üzerine çevrilmiş olmasına rağmen, göstericiler, meydan okurcasına, ABD ve İsrail bayraklarının yanısıra, Bush'un, Gorbaçev'in ve Şamir'in kuklalarını da ateşe verdiler. Göstericiler, dünyanın dörtbir yanından Maoist partileri birleştiren Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesinin açıklamasından pasajlar okudular; ellerinde “Filistin'in Tam Kurtuluşu İçin!” ve “Halk Savaşı Madrid Komplosunu Yenecektir!” ibareleri yazılı iki büyük pankart taşıyorlardı ve üzerinde Mao Zedung'un resmi olan koca bir kızıl bayrak dalgalandırıyorlardı.

Madrid'deki 4 000 basın muhabirinden pekçoğu bu olayın filminini çekti ve bu protesto grubunun basın sözcüsü olan Abdül Kerim'in açıklamalarını kaydettiler; boynunda Filistin kefiyesi ile Abdül Kerim, emperyalistlerin bölgedeki hakimiyeti ve Siyonist İsrail devletinin mevcudiyeti devam ettiği müddetçe Ortadoğu'nun barış yüzü değil ancak kanlı savaş göreceğini beyan etti. Bunun yanısıra Abdül Kerim, Madrid'de toplanan resmi Filistin önderlerinin teslimiyetçiliklerine rağmen, Filistin devriminin asla öldürülemiyeceğine işaret etti ve Maoist halk savaşı yürüten bir parti tarafından önderlik edildiklerinde kitlelerin nasıl kendilerini gerçekten kurtarabileceklerine örnek olarak Peru'daki halk savaşını gösterdi.

FKÖ'deki resmi önderlerin teslimiyetine ve emperyalist dünya basınının gayretkeş çabasına rağmen, kabul edilmesi gerekir ki, en azından Gazze ve Batı Yakasındaki işgal topraklarında yaşayan Filistinlilerin şimdiden % 40'ı Madrid Konferansına karşıdır. Filistin halkının ve bölgedeki ezilenlerin özlemlerini temsil etmek üzere bir Maoist tugayın Madrid'de hazır oluşundan Devrimci Enternasyonalist Hareket gurur duyar.

Daha fazla bilgi için Devrimci Enternasyonalist Hareket Enformasyon Bürosunun aşağıdaki adresine yazınız:

BCM RIM,
27 0ld Gloucester Street,
London WCIN 3XK
UK

Fax: 44-71-831-9409 ref: W6787 TELEX: 262433 ref: W6787
(Fax ve Telex'e mutlaka referans numarasının eklenmesi gereklidir.)

(DEH Komitesinin bu açıklamasının Türkçe çevirisi ve baskısı, TKP/ML Maoist Parti Merkezi denetiminde hazırlanmıştır.)