KAZANILACAK DÜNYA
KAZANILACAK DÜNYA


1986/7 Mao Zedung'un Çizdigi Güzergahta İleri
-Kültür Devrimi'nin 20. Yıldönümü Üzerine
Özel Sayı

1989/12
Emperyalist Kalelerde 1960'lı Yıllar
Filipin Komünist Partisi ve Filipin Devriminin Sahte Dostları
Kolombiya: Ayaklanma Stratejisine Karşı Halk Savaşı
SSCB'de Fırtına Mı Toparlanıyor ? Yerinde İzlenimler
Emperyalist Kalelerde 1960'lı Yıllar
Filipin Komünist Partisi ve Filipin Devriminin Sahte Dostları
Kolombiya: Ayaklanma Stratejisine Karşı Halk Savaşı
SSCB'de Fırtına Mı Toparlanıyor ? Yerinde İzlenimler

1991/16
DEH Komitesi ve DEH'e katılan Partilerin Körfez'deki ABD katliamı üzerine açıklamaları
Marksizm-Leninizm-Maoizm üzerine Afgan Komünistleri
Bizim Kızıl Bayrağımız Dalgalanıyor Peru'da


1992/17
Kitleler Yönetme Hakkı na Sahip mi ?
Demokrasi: Daha İyisini Yapmamız Her Zamankinden Daha Fazla Gerekli ve Mümkün, RCP/USA Başkanı
Bob Avakian

MYÖK, HKP(ML)'den Proleter Demokrasi Üzerine

Komünizm Peru'da İlerliyorKAZANILACAK DÜNYA
SAYI 19
Yoldaş Çiang Çing'in hayatı ve katkılarının MAOİST bir bakış Açısıyla kaleme alınan önemli yeni bir biyografik portresi ÇİANG ÇİNG:
Komünist Bir Önderin Devrimci Emelleri
• “0, siyasi bombayı geri suratlarına fırlattı —fırsatı, 'adını temize çıkartmak' için değil ama bu revizyonistlerin nemenem şeyler olduklarını teşhir etmek için kullandı. 0 çok tehlikeli bir kadın haline geldi — hem kendileri için hem de genel olarak burjuvazi için. Tüm dünya, pişmanlık duymayan bir Komünistin yalnızca Mao'nun izinden giderek devrim yapma 'suçu'nu itiraf edişine tanık oldu. 'Şimdi iktidar sahibisiniz ve kolaylıkla insanları her türlü şeyle suçlayabilir ve suçlamalarınızı kanıtlamak için sahte deliller uydurabilirsiniz. Ama eğer Çin ve tüm dünya halkını aldatabileceğinizi sanıyorsanız tamamen yanılıyorsunuz. Tarihin mahkemesinde yargılanan ben değil sizin küçük çetenizdir.' ”
—makaleden
• Asiden Komüniste —Yenan'da siyasi yaşamının ilk yılları ve Kızıl Ordu'nun son 10 yılın taarruzuna hazırlanması
• Toprak Reformu ve Eski Üstyapının Buzunu Çatlatma — kırlarda araştırma ve kültür “otoriteleri”nin kutsal değerlerini ayaklar altına almaya başlama
• Pekin Operasında Devrim —“hortlak” ve “şeytan”ları sahneden kovalamak ve yeni proleter sanat geliştirmek için verilen şiddetli mücadele
• Kültür Devrimi Önderi —Çiang Çing topyekün önderlik rolü oynamak üzere öne fırlıyor; konuşmalarından bölümler
• ÇKP İçinde —şiddetli iki-çizgi mücadelesi ve 1976 Karşılaşması
• Tarihi 1980 Mahkemesi —Çiang Çing'in yiğit tavrının önemi
•Akıma Karşı Gitmek—Bir Kadın Komünist ve Mao'nun Eşi Olarak