Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Enformasyon Bürosu
tarafından yapılan açıklama:

Nepal'deki Halk Savaşı
Yeni Bir Aşamaya Girdi

Nepal'deki Halk Savaşı yeni bir aşamaya girdi, ve iktidardaki gerici sınıfların bugüne kadar girişmiş olduğu en ciddi ve yoğun saldırılarıyla yüzyüze bulunuyor. Nepal Komünist Partisi (Maoist) ile Nepal Kraliyet Hükümetinin, Kasım ayı sonlarında yaptıkları müzakere görüşmelerinin çökmesinden sonra, başbakan Deuba, Nepal Kraliyet Ordusuna, NKP (M) önderliğindeki silahlı güçlere karşı saldırıya geçme emrini vererek hükümetinin gerici niteliğini açıkca ortaya serdi. Aynı zamanda, Nepal halkının ve tüm siyasi muhalefetin haklarına karşı ceberrut tedbirler de yürürlüğe kondu.

Devrimin karşısındaki bu yeni zorlukların üstesinden gelmek üzere, halk kitlelerine Başkan Prachanda liderliğindeki NKP (M) önderlik etmektedir. NKP(M) rehberliğindeki güçler, daha yüksek bir aşamada örgütlenmiş vaziyette ve artık, Halk Kurtuluş Ordusu adı altında, düşman ordusunu hedef almış daha da güçlü darbelerle bu duruma karşılık vermektedir.

Kırsal alanlar çapında, halkın siyasi iktidarının pekiştirilmesi yeni ve daha yüksek bir seviyeye erişti ve Yoldaş Baburam Bhattarai sorumluluğunda Birleşik Devrimci Halk Konseyi olarak bir ulusal önderlik, ülkeye ve tüm dünyaya ilan edilmiş bulunuyor.

Düşman ağır darbe almış bulunuyor ve kaybettiği mevzileri yeniden ele geçirme ümidiyle sağa sola çılgınca saldırıyor. Masum sivillerin hunharca katledildiği bir çok olay yaşanmaktadır. Emperyalist düzeni ayakta tutabilmek için “terörizme” karşı dünya çapında bir haçlı seferinin ilan edildiği bir zamanda, Nepal' deki devrimin Güney Asya bölgesine ve dünyaya sağladığı güçlü örnekten dehşete kapılan çeşitli emperyalist ve karşı-devrimci güçler, gerici hakim sınıfın siyasi ve askeri yardımına koşmakta vakit kaybetmediler.

Nepal'deki Halk Savaşı'nın içinden geçtiği bu önemli kavşak döneminde, Devrimci Enternasyonalist Hareket'in ve parçası olan parti ve örgütler tarafından Nepal'deki yoldaşlarımızın yürüttüğü mücadeleye verdiğimiz tam desteğin ve nihai zaferine olan güvenimizin tekrar duyurulması önem arzediyor.

Şan Olsun Nepal'deki Halk Savaşı'na !

Kahrolsun Nepal'deki Gerici Monarşi !

Yeni Demokratik Cumhuriyete Doğru İleri !

Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Enformasyon Bürosu
31 Aralık 2001