Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklama:


Nepal'deki Halk Savaşı Yeni Bir Aşamaya Girdi
31 Aralık 2001

Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesi'nin Açıklamaları


Mücadele İçindeki Nepal'li Ezilen Kitlelere
Nisan 1992

And Dağlarından Himalayalar'a Kurtuluşun Tek Güzergahı Halk Savaşı
1 Mayıs 1996

nepalw