HAMBURG´da Miting ve Yürüyüş
saat: 12.30`da Hauptbahnhof`tan ABD Konsolosuna Cumartesi 22.6.2002

Dünya Halkları Direniş Hareketi (DHDH)
Geçici Örgütleme Komitesinden

21, 22, 23 tarihlerinde MAYIS`ta Bush`u Protesto Et!

Dünya Halkının Direnme Hareketini İnşa Edelim !

Dünya Halkının Direnme Hareketi, Geçici Örgütleme Komitesi

Tüm dünya halkı, bir dünya imparatorluğunu genişletmeyi ve tahkim etmeyi amaç edinmiş tehlikeli bir düşmanın küresel meydan okuyuşu ile karşı karşıyadır. Halkları ve topraklarını harap etmek, kendi amansız askeri, siyasi ve iktisadi düzenine herhangi bir karşı koyuşu söndürüp yoketme ihtiyacını meşrulaştırabilmek için halkın mücadelelerini "terörist" iftirası ile karalayarak düşman, her ne yere olursa olsun müdahale etmek üzere askeri güç kullanma hakkını beyan etmiş bulunuyor. İstedikleri rejimi istedikleri an değiştirme "hakkı"nın kendilerinin olduğunu ilan ettiler. Ne var ki, (kendilerinin üretmiş ve beslemiş olduğu) en alçak zorbalardan biri dahi bu efendilerin hışmına maruz kaldığında bile, saldırılarının esas hedefi ve kurbanı, bu ceberrut beslemeleri değil, halklar oluyor. Daha öncelerinden beri kullanageldikleri insan hakları ve demokrasi havariliklerinin yerine, büyük ölçüde açıktan kendi ulusal çıkarlarına has bir çıplak gangster mantığı geçirilmiş, ve ondokuzuncu asırın o meşum "beyaz adamın omuzlarına düşmüş dünyayı medenileştirme külfeti" teranesi ve "kâfir ve putperestler"in üstüne Hıristiyanları (veya Judeo-Hıristiyan geleneğini) süren kutsal savaşlar kavramı diriltilmiş durumdadır. Ve "terörizme karşı savaş" yaftası altında yürütülen bu gerici haçlı-seferi elbette ki, yeryüzünde bugüne dek kullanılmış terör ve kitle imha silahlarının en güçlüleriyle de donatılmış haldedir.

Her ülkede ilerici güçler büyük bir sınav ve sorumlulukla yüzyüzedir. Bu cürümün baş-kodamanı, insanlara "ya bizdensiniz ya da onlardan" diye buyuruyor. 11 Eylül'den önceki, halkların emeği ve sefaletinden görece bir avuç azınlığın refah ve saltanat sahibi olduğu dünyadaki adaletsizlik, zaten bu duruma direniş için avaz avaz haykırıyordu. Milyonlar zaten hareket halindeydi ve dünya-çapında birlik için ihtiyaç zaten kendini hissettirmiş haldeydi. Şimdi artık gayet berrak görünüyor ki, toplumsal ilerleme ve kurtuluş güzergâhının, ABD'nin başını çektiği kıyım-makinası ile bir doğrudan karşı karşıya gelişten sakınarak seyredebilmesi mümkün değildir.

Tüm ilerici güçlerin, dünya halkının bu, adı emperyalizm olan, ortak düşmanına karşı direnme cüretini göstermesi ve saflarını birleştirmesi acil görevdir.

Efendilerin kendileri açıktan işkencenin meziyetleri üzerine methiyeler dizmeye başladıkları vakit, dünyanın her despot rejiminin, işkenceyi serbestçe kullanabilmesine yeşil ışık yakılmış demektir. Emperyalistler kaale alamak zorunda oldukları herhangi bir ulusal sınırın mevcudiyetini tanımadıklarını ilan ettikleri vakit, halkın da, ulusal çizgiler ötesinde kendi güçlerini birleştirmesi gerekir. Nispeten az birgücün eylemleri imparatorluğun bir ucundan öbürüne yankılanmaktadır, çevre köşelerde vurulan darbeler, ejderhanın kendi kursağında mücadele edenlerin azmini pekiştirmektedir. Herhangi bir ülkede tanınmış yazar ve sanatçıların cesaretli tavır takınması, dünyanın her yanındaki emsallerine ilham kaynağı olmaktadır. Bu insafsız düzenin muhafızları küresel bir mücadele istiyorlar --davetleri kabulümüzdür!

Düşmanlarımızın hangi mücadelenin meşru hangisinin meşru olmadığını tayine kalkışmasına asla izin veremeyiz. Emperyalizme ve gericiliğe karşı her mücadele, ezilen ve sömürülenlerin, eski düzenin sahiplerine karşı elde silah ayağa kalktıkları da dahil olmak üzere, desteklenmelidir. Yeryüzündeki en büyük suçların failleri şehirleri toptan yakıp yerle yeknesak ederken, halkın tek bir mum tutuşturmasının yasak oluşuna asla rıza gösteremeyiz.

Dünya Halkının Direnme Hareketi (DHDH), yerkürenin dörtbir yöresindeki mücadelelerin birleşerek heybetli bir selyatağı içine akabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmaktadır. DHDH, ortak düşmanımıza karşı dünya-çapında birliği kolaylaştırmak ve ilerletmek için enternasyonal bir araç temin ediyor. Bugün dikkatlerin odak noktasına, "terörizme karşı savaş" şiarı altında yürütülen emperyalist haçlı-seferine karşı çıkışın oturtulması gerekiyor.

DHDH, ulusal veya uluslararası düzeyde halkın herhangi başka bir örgütlenmesi ile rekâbet veya onların yerini alma amacını gözetmiyor. Barikatın aynı tarafında olan herkese saflarımız memnuniyetle açıktır. Her ülkede kişilerle, grup ve çevrelerle, derneklerle ve partilerle birlikte DHDH'in şube ve kollarının kurulmasına yardımcı olun. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, halkın mücadelelerini birleştirelim!

İlk eylemimiz, ABD'nin ve Ortadoğudaki saldırı köpeği İsrail'in terörizme karşı bu alçak savaşının en önde gelen hedefleri arasında bulunan Filistin halkını desteklemek için yapılacaktır. Filistin halkının, cephenin en ön safıntaki yürekli direnişi tüm dünyada insanların cesaretini kabartmaktadır. 22-23 Mayıs tarihlerinde George Bush'un Berlin ziyaretini protesto yürüyüşüyle karşılayabilecek herkese çağrı yapıyoruz. Aynı zamanda, dünyanın birçok ülkesinde 15 Haziran, Cumartesi günü güçlü gösteri yürüyüşleri yapılması için sizlere sesleniyoruz.

[internet:wprm.org email: wprm@wprm.org]