1. SAN OLSUN DEVRİMCİ TUTSAKLARIN KAHRAMANCA DİRENİSİ!
Devrimci İsçilere, Köylülere, Gençlere, Aydınlara, İlericilere... Onlardan Yana Olmayan Herkese...
VAR GÜCÜNÜZÜ,
ATEŞ YÜREGİNİZİ,
SÜRÜN MIZRAĞIN UCUNA,
DEVRİMCİ TUTSAKLARI
BIRAKMAYACAĞIZ DÜŞMANA!

2. DEVRİMİN ZİNDANLARDAKİ TUTSAK NEFERLERİNE VE DEVRİME SAHİP ÇlKALIM!
Hakim sınıfların, ülke çapındaki devrimci mücadeleye karşı müstahkem mevzi haline getirmeye çabaladıkları zindanlarda, devrimin düşman elindeki tutsak neferlerinin F tipi cezaevlerine karşı mücadelesi yeni bir safhaya girmiştir.

3Türkiye'deki Siyasi Tutukluların Kahraman Direnişini Destekle !
Devrimci Enternasyonalist Haraket`in Komitesinden  
24 Temmuz 2000
Türkiye hapishanelerinde bir süredir içten içe kaynamakta olan bir dramatik çatışma artık toptan kendini açığa vurmuş durumdadır. Türkiye'nin zindanları ülkedeki ceberrut rejime karşı muhalefetin öteden beri kaleleri olagelmişlerdir. Şimdi hükümet, binlerce siyasi tutuklunun direnme ruhunu kırma umuduyla, F-tipi hücre sistemi olarak bilinen yeniden düzenlemeyi uygulamaya hazırlanmaktadır.

Devrimci Tutsakların
Kahramanca Direnişinin 2. Yılında